LIAA news “Inovatīvu tehnoloģiju izstrāde vēja tuneļu funkcionālo un kvalitatīvo īpašību uzlabošanai”

  • eraf_es_liaa.jpg
2015.05.21.

“Inovatīvu tehnoloģiju izstrāde vēja tuneļu funkcionālo un kvalitatīvo īpašību uzlabošanai”

SIA „Aerodium Technologies” izsludina iepirkumus, nepieciešamā informācija ir pieejama šeit.


Iepirkums nepieciešams SIA „Aerodium Technologies”  pētījuma Nr. 1.25. “Inovatīvu tehnoloģiju izstrāde vēja tuneļu funkcionālo un kvalitatīvo īpašību uzlabošanai” vajadzībām projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 2011.gada 06.aprīlī tika noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

 

  • Inventors of vertical wind tunnel

  • TUV Certified

  • Winter Olympic Games 2006, Torino

  • World Expo 2010, Shanghai